A gyűjteményről
Történet és technikák
Diafilmek
Link gyűjtemény
Rólunk írták
Technikai eszközök

Irodalom

irdalom [irodalom.jpg]Ádám Sándor: Diamagnó-hangos diavetítőgép = Audiovizuális Közlemények 1982. 5. sz. 338-340. l.

Ádám Sándor: Oktatástechnikai kislexikon Bp. 1983. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. 338 l. 20 cm.

Árkos Iván: Diamagnó bemutató a Népművelési Intézet AV Stúdiójában = Audiovizuális Közlemények 1982. 4. sz. 243-244. l.

Balogh János: 6000 diakép – rejtett tartalékok a földrajztanításban = Audiovizuális Közlemények 1982. 4. sz. 217-218. l.

Bajnai Zsolt: Diamúlt a Merlinben = Népszabadság 2000. Január 11. –22. l.

Barangolás Diaországban = Pajtás 1964. 12-13. sz. 20-21. l.

Berkes András: Az ősöktől az ősökig = Video Magazin 1988. 5. sz. 38-39. l.

Betttelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek (The uses of enchament. The meaning and importance of fairy tales) Ford. Kunos László Bp. 1985. Gondolat. 476 l.

Bíró Ferenc: Elsötétül egy kép…A hazai diafilmgyártás története és jövője = Médiakönyv 1998. – Bp. ENAMIKÉ, 1998. – 265-270. l.

Bíró Ferenc – Jakubecz Ilona: Vizuális gyűjtemény a könyvtárban = Könyvtáros 1979. 6. sz. 346-347. l.

Bíró Ferenc: Vizuális gyűjtemények a FSZEK hálózatában = FSZEK Évkönyve, 1981-1982 Bp. 1985. 77-81. l.

Bobokné Belányi Beáta: Nem hagyományos dokumentumok a könyvtárakban = Bp. OSZK-KMK, 1979. 78 l. 22 cm.

Calderoni Mű- és Tanszervállalat Részvénytársaság Budapest, 60. sz. Árjegyzék, Tanszerekről Szerk. Petrich Gyula, ill. Kaza György

Celler Zsuzsa: Audiovizuális technika a könyvtárban Bp. OMIKK-ÉTK., 1983. 34 l. Tudományos Információ Szakkönyvtára 12. sz.

Csurka István: Két élmény = Élet és Irodalom 1980. ápr. 19.

Diafilm Árjegyzék – Bp.: MDV. 1958-1987 16-20 cm.

Diafilm katalógus 1989. – Bp.: MDV., 1989. 20 l., 20 cm.

A diafilm szerepe a népművelésben. Kiad. a Népművelési Intézet Módszertani Osztálya, Bp. 1960. házi soksz. 21 l. 31 cm.

Diafilmek – hangosan = Népszava, 1983. okt. 6.

Diázók könyve Diakép és diahang – technika. ( Szerk. Kátai Ferenc. Lezárva 1982. január) Bp. 1984. Múzsák 258 l. illusztrált – 24 cm.

Falus Gábor: A Ramajánától az idegen nyelvek oktatásáig. A diafilm új élete = Népszabadság, 1981. ápr. 19.

Fehér Judit: Diafilmgyártás Magyarországon = Audiovizuális Közlemények, 1981. 1. sz. 25-31. l.

Felvinczi Takács Zoltán: A Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum Közread. az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum, Bp. 1923. 64 l. -17 cm.

Fotolexikon (főszerk. Barabás János) Bp. 1963., Akad. K. 640 l. 52 t. 21 cm.

Gidai Kálmán: Diafilmek felhasználása na történelemtanításban = Történelemtanítás, 1958. 2. sz. 12-14.

Gutman, Dagmar: Interaktive Optische Speichersysteme = ABI -Technik, 1989. 2. sz. 137-139. l.

Holló Dénes: Diafelvétel-diavetítés Bp. 1975. Műszaki K. 126 l. illusztrált 17 cm.

Hopp Ferenc: Hopp Ferenc utazása a Föld körül Szibérián át. Klny. a Földrajzi Közlemények 32. köt. 5. füzet. Bp. 1904. 18 l.

Horváth Árpád: Camera obscura. A fényképezés és a film története. Bp. 1965. Táncsics 432 l. illusztrált. 20 cm.

Illés Gabriella: A diafilm esztétikája = kézirat, 1979. 14 l.

Jáki László: A hazai filmoktatás fejlődése a negyvenes évekig. Kiad. az Országos Oktatástechnikai Központ, Veszprém, 1982. 186 l. 24 cm.

Kell-e vagy sem? – Nem halt meg a diafilm. Mese, regény, technika, művészet a celluloid szalagon = Kisalföld, 1982. júl. 25.

Kimutatás Komárom Vármegye Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának birtokában lévő film- és üvegdiapozitív képsorozatairól, az oktató – és szórakoztató filmekről. Összeáll. Wiesenbacher József, Komárom. 1942. 24 l. – 17 cm.

Koncz Márta: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezete Szemléltetőtári tájékoztató. Bp. 1978. TIT Budapesti Szervezete -Tempoó Ktsz. 69 l. – 17 cm.

Kovács Júlia: Versben bujdosó – Diafilm Nagy Lászlóról = Népszava, 1983. dec. 10.

A Magyar Királyi Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium Diapozitív kölcsönzőjének birtokában lévő vetíthető (üveg -diapozitív) képsorozatok jegyzéke. Bp. 1939. Egyet. nyomda. 17 l. – 18 cm.

Magyar Tanítók Lexikona. (szerk. Bene Lajos) Bp. 1939. A szerző kiadása 444 l. – 24 cm.

Mérei Ferenc – Binét Ágnes, V: Gyermeklélektan 6. kiad. Bp. 1985. Gondolat. 309 l. 26 t. – 20 cm.

Miklya Jenő: Színezett diapoziívok: szemléltetés a századelőn = Élet és Tudomány 1977. 717-718. l.

Mikrofilmezés, dokumentációs fényképezés ( szerk. Babiczki Béla) Bp. 1965. Műszaki K. 275 l. illusztr.. – 24 cm.

Mit mond a falvak közönsége a Falu Urániája előadásairól? Eredeti nyilatkozatok hiteles másolatai Bp. 1928. Falu Urániája kiad. 32 l. 18 cm.

Módszertani útmutató a diafilmek kezeléséhez. Bp. 1959. OSZK Módszertani Osztály, 30 l. 31 cm. házi soksz.

Nagy Gáspár: „...majd kitűz az ország...” = Jelenkor 1984. 6. sz. 550-551. l.

Páli Judit: Mese és látvány 2-7 éveseknek: a diafilm = kézirat 1989. 3 l.

Perény Adolf: A vetítés az irodalomtanítás szolgálatában = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1912. 18. sz. 412-415. l.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Központi Népművelési Bizottsága Diapozitív Jegyzéke Bp. 1939. Vármegyeháza 21 l. -17 cm.

Petrolay Margit: A Dia-mesékről = kézirat, 1979. 15 l. – 31 cm.

Posta Pál: MiCsoDa-sorozat ismertetése = kézirat, 1997. 2 . – 31 cm.

Sallai István: A könyvtár mint eszközközpont = Könyvtáros, 1977. 4. sz. 195-200. l.

Schambach Gyula: Színes vetítés a középiskolai tanítás szolgálatában = Klny. az Országos Tanáregyesületi Közlöny, 1902. 32. évf. 21. sz. 3 l.

Skaliczki Judit: Hangos-képes dokumentumok helye a közművelődési könyvtárakban 1-2. = Könyvtáros, 1980. 2. sz. 71-73. l.

Skaliczki Judit: Számvetés az audiovizuális dokumentumok könyvtári helyzetéről. – Könyvtáros, 1986. 6. sz. 330-333. l.

Soos Imre: Automatizált diabemutató készülékek = Könyvtáros, 1988. 9. sz. 526-528. l.

Szedlák Éva: Születésnap = Tanító, 1979. 11. sz. 3. l.

Szeghalmi Gyula: Amatőr fényképészek könyve. Gyoma, 1906. Kner ny. 328 l. 21 t. – 19 cm.

Szeghalmi Gyula: Vetíthető diapozitív képek. Az iskolai és iskolán kívüli oktatáshoz felhasználható képek legkimerítöbb jegyzéke. Békéscsaba, 1919. Tevan ny. 18 l. 21 cm.

Szemléltető oktatás vetítőgépekkel = Néptanítók Lapja, 1901. 21. sz. 9-10. l.

Színes mesediafilm kínálatunk 1988-1989. Bp., MDV.,1989. 28 l.- 20 cm.

Taneszközök régen és ma. Kiállítás. Tata vár. 1983. október 16-1984 március 31. Tata, 1983., Zalai ny. 30 l. illusztr. 21x 21 cm. (A Kuny Domokos Múzeum kiállításai 49.)

Tájékoztató értesítés az „Uránia” Egyesület vidéki szekciója érdekében – Utasítás a vetítőgép kezeléséhez és összeállításához. Bp. 1907. Hornyánszky ny. 12 l. – 17 cm.

Tóth Dezső: Bemutatjuk az első magyar központi eszköztárat = Könyvtáros,1978. 6. sz. 336-338. l.

Tóth Dezső: Eljött a tettek ideje az audiovizuális dokumentumok könyvtári befogadásában? = Könyvtáros , 1986. 9. sz. 531-533. l.

Tarnai József: Ismeritek Nagy Lászlót? = Új Tükör, 1984. 7. sz. 10-11. l.

Trencsényi Imre: Évente kétmillió. Beszélgetés a diafilmről. = Népművelés, 1980.12. sz. 34-36. l.

Uj Fotólexikon. Főszerk. Morvay György Bp. 1984. Műszaki K. 446 l. – 24 cm.

Az „Uránia” Magyar Tudományos Egyesület alapszabályai. Bp., 1900. Egyetemi Ny. 8 l. – 19 cm.

Uránia Szemléltető-Taneszközök Gyára Részvénytársaság. Vetíthető képek címjegyzéke. Bp. Har. 144 l. 32 cm.

Útmutató a diafilm-vetítőgépek és diafilmek kezeléséhez. A Népművelési Minisztérium megbízásából kiad. a Magyar Fotó Dia-osztálya Bp. 1952. 21 l. -17 cm.

Viski László: Diakészítés. Bp. 1961. Műszaki K. 92 l. illusztr. -17 cm.

Viski László: Diavetítés. Bp. 1961. Műszaki K. 96 l illusztr.. -17 cm.

1987
Aranykoporsó
Ifjúsági, Mese
1952
A bűvös szekrény
Mese, Politikai mese
1967
Verseghy Ferenc élete és munkássága
Életrajz, Irodalom, Ismeretterjesztő, Magyar irodalom
1973
A görög gálya titka
Ifjúsági, Mese