A gyűjteményről
Történet és technikák
Diafilmek
Link gyűjtemény
Rólunk írták
Technikai eszközök

Irodalom

irdalom [irodalom.jpg]Ádám Sándor: Diamagnó-hangos diavetítőgép = Audiovizuális Közlemények 1982. 5. sz. 338-340. l.

Ádám Sándor: Oktatástechnikai kislexikon Bp. 1983. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. 338 l. 20 cm.

Árkos Iván: Diamagnó bemutató a Népművelési Intézet AV Stúdiójában = Audiovizuális Közlemények 1982. 4. sz. 243-244. l.

Balogh János: 6000 diakép – rejtett tartalékok a földrajztanításban = Audiovizuális Közlemények 1982. 4. sz. 217-218. l.

Bajnai Zsolt: Diamúlt a Merlinben = Népszabadság 2000. Január 11. –22. l.

Barangolás Diaországban = Pajtás 1964. 12-13. sz. 20-21. l.

Berkes András: Az ősöktől az ősökig = Video Magazin 1988. 5. sz. 38-39. l.

Betttelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek (The uses of enchament. The meaning and importance of fairy tales) Ford. Kunos László Bp. 1985. Gondolat. 476 l.

Bíró Ferenc: Elsötétül egy kép…A hazai diafilmgyártás története és jövője = Médiakönyv 1998. – Bp. ENAMIKÉ, 1998. – 265-270. l.

Bíró Ferenc – Jakubecz Ilona: Vizuális gyűjtemény a könyvtárban = Könyvtáros 1979. 6. sz. 346-347. l.

Bíró Ferenc: Vizuális gyűjtemények a FSZEK hálózatában = FSZEK Évkönyve, 1981-1982 Bp. 1985. 77-81. l.

Bobokné Belányi Beáta: Nem hagyományos dokumentumok a könyvtárakban = Bp. OSZK-KMK, 1979. 78 l. 22 cm.

Calderoni Mű- és Tanszervállalat Részvénytársaság Budapest, 60. sz. Árjegyzék, Tanszerekről Szerk. Petrich Gyula, ill. Kaza György

Celler Zsuzsa: Audiovizuális technika a könyvtárban Bp. OMIKK-ÉTK., 1983. 34 l. Tudományos Információ Szakkönyvtára 12. sz.

Csurka István: Két élmény = Élet és Irodalom 1980. ápr. 19.

Diafilm Árjegyzék – Bp.: MDV. 1958-1987 16-20 cm.

Diafilm katalógus 1989. – Bp.: MDV., 1989. 20 l., 20 cm.

A diafilm szerepe a népművelésben. Kiad. a Népművelési Intézet Módszertani Osztálya, Bp. 1960. házi soksz. 21 l. 31 cm.

Diafilmek – hangosan = Népszava, 1983. okt. 6.

Diázók könyve Diakép és diahang – technika. ( Szerk. Kátai Ferenc. Lezárva 1982. január) Bp. 1984. Múzsák 258 l. illusztrált – 24 cm.

Falus Gábor: A Ramajánától az idegen nyelvek oktatásáig. A diafilm új élete = Népszabadság, 1981. ápr. 19.

Fehér Judit: Diafilmgyártás Magyarországon = Audiovizuális Közlemények, 1981. 1. sz. 25-31. l.

Felvinczi Takács Zoltán: A Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum Közread. az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum, Bp. 1923. 64 l. -17 cm.

Fotolexikon (főszerk. Barabás János) Bp. 1963., Akad. K. 640 l. 52 t. 21 cm.

Gidai Kálmán: Diafilmek felhasználása na történelemtanításban = Történelemtanítás, 1958. 2. sz. 12-14.

Gutman, Dagmar: Interaktive Optische Speichersysteme = ABI -Technik, 1989. 2. sz. 137-139. l.

Holló Dénes: Diafelvétel-diavetítés Bp. 1975. Műszaki K. 126 l. illusztrált 17 cm.

Hopp Ferenc: Hopp Ferenc utazása a Föld körül Szibérián át. Klny. a Földrajzi Közlemények 32. köt. 5. füzet. Bp. 1904. 18 l.

Horváth Árpád: Camera obscura. A fényképezés és a film története. Bp. 1965. Táncsics 432 l. illusztrált. 20 cm.

Illés Gabriella: A diafilm esztétikája = kézirat, 1979. 14 l.

Jáki László: A hazai filmoktatás fejlődése a negyvenes évekig. Kiad. az Országos Oktatástechnikai Központ, Veszprém, 1982. 186 l. 24 cm.

Kell-e vagy sem? – Nem halt meg a diafilm. Mese, regény, technika, művészet a celluloid szalagon = Kisalföld, 1982. júl. 25.

Kimutatás Komárom Vármegye Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának birtokában lévő film- és üvegdiapozitív képsorozatairól, az oktató – és szórakoztató filmekről. Összeáll. Wiesenbacher József, Komárom. 1942. 24 l. – 17 cm.

Koncz Márta: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezete Szemléltetőtári tájékoztató. Bp. 1978. TIT Budapesti Szervezete -Tempoó Ktsz. 69 l. – 17 cm.

Kovács Júlia: Versben bujdosó – Diafilm Nagy Lászlóról = Népszava, 1983. dec. 10.

A Magyar Királyi Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium Diapozitív kölcsönzőjének birtokában lévő vetíthető (üveg -diapozitív) képsorozatok jegyzéke. Bp. 1939. Egyet. nyomda. 17 l. – 18 cm.

Magyar Tanítók Lexikona. (szerk. Bene Lajos) Bp. 1939. A szerző kiadása 444 l. – 24 cm.

Mérei Ferenc – Binét Ágnes, V: Gyermeklélektan 6. kiad. Bp. 1985. Gondolat. 309 l. 26 t. – 20 cm.

Miklya Jenő: Színezett diapoziívok: szemléltetés a századelőn = Élet és Tudomány 1977. 717-718. l.

Mikrofilmezés, dokumentációs fényképezés ( szerk. Babiczki Béla) Bp. 1965. Műszaki K. 275 l. illusztr.. – 24 cm.

Mit mond a falvak közönsége a Falu Urániája előadásairól? Eredeti nyilatkozatok hiteles másolatai Bp. 1928. Falu Urániája kiad. 32 l. 18 cm.

Módszertani útmutató a diafilmek kezeléséhez. Bp. 1959. OSZK Módszertani Osztály, 30 l. 31 cm. házi soksz.

Nagy Gáspár: „...majd kitűz az ország...” = Jelenkor 1984. 6. sz. 550-551. l.

Páli Judit: Mese és látvány 2-7 éveseknek: a diafilm = kézirat 1989. 3 l.

Perény Adolf: A vetítés az irodalomtanítás szolgálatában = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1912. 18. sz. 412-415. l.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Központi Népművelési Bizottsága Diapozitív Jegyzéke Bp. 1939. Vármegyeháza 21 l. -17 cm.

Petrolay Margit: A Dia-mesékről = kézirat, 1979. 15 l. – 31 cm.

Posta Pál: MiCsoDa-sorozat ismertetése = kézirat, 1997. 2 . – 31 cm.

Sallai István: A könyvtár mint eszközközpont = Könyvtáros, 1977. 4. sz. 195-200. l.

Schambach Gyula: Színes vetítés a középiskolai tanítás szolgálatában = Klny. az Országos Tanáregyesületi Közlöny, 1902. 32. évf. 21. sz. 3 l.

Skaliczki Judit: Hangos-képes dokumentumok helye a közművelődési könyvtárakban 1-2. = Könyvtáros, 1980. 2. sz. 71-73. l.

Skaliczki Judit: Számvetés az audiovizuális dokumentumok könyvtári helyzetéről. – Könyvtáros, 1986. 6. sz. 330-333. l.

Soos Imre: Automatizált diabemutató készülékek = Könyvtáros, 1988. 9. sz. 526-528. l.

Szedlák Éva: Születésnap = Tanító, 1979. 11. sz. 3. l.

Szeghalmi Gyula: Amatőr fényképészek könyve. Gyoma, 1906. Kner ny. 328 l. 21 t. – 19 cm.

Szeghalmi Gyula: Vetíthető diapozitív képek. Az iskolai és iskolán kívüli oktatáshoz felhasználható képek legkimerítöbb jegyzéke. Békéscsaba, 1919. Tevan ny. 18 l. 21 cm.

Szemléltető oktatás vetítőgépekkel = Néptanítók Lapja, 1901. 21. sz. 9-10. l.

Színes mesediafilm kínálatunk 1988-1989. Bp., MDV.,1989. 28 l.- 20 cm.

Taneszközök régen és ma. Kiállítás. Tata vár. 1983. október 16-1984 március 31. Tata, 1983., Zalai ny. 30 l. illusztr. 21x 21 cm. (A Kuny Domokos Múzeum kiállításai 49.)

Tájékoztató értesítés az „Uránia” Egyesület vidéki szekciója érdekében – Utasítás a vetítőgép kezeléséhez és összeállításához. Bp. 1907. Hornyánszky ny. 12 l. – 17 cm.

Tóth Dezső: Bemutatjuk az első magyar központi eszköztárat = Könyvtáros,1978. 6. sz. 336-338. l.

Tóth Dezső: Eljött a tettek ideje az audiovizuális dokumentumok könyvtári befogadásában? = Könyvtáros , 1986. 9. sz. 531-533. l.

Tarnai József: Ismeritek Nagy Lászlót? = Új Tükör, 1984. 7. sz. 10-11. l.

Trencsényi Imre: Évente kétmillió. Beszélgetés a diafilmről. = Népművelés, 1980.12. sz. 34-36. l.

Uj Fotólexikon. Főszerk. Morvay György Bp. 1984. Műszaki K. 446 l. – 24 cm.

Az „Uránia” Magyar Tudományos Egyesület alapszabályai. Bp., 1900. Egyetemi Ny. 8 l. – 19 cm.

Uránia Szemléltető-Taneszközök Gyára Részvénytársaság. Vetíthető képek címjegyzéke. Bp. Har. 144 l. 32 cm.

Útmutató a diafilm-vetítőgépek és diafilmek kezeléséhez. A Népművelési Minisztérium megbízásából kiad. a Magyar Fotó Dia-osztálya Bp. 1952. 21 l. -17 cm.

Viski László: Diakészítés. Bp. 1961. Műszaki K. 92 l. illusztr. -17 cm.

Viski László: Diavetítés. Bp. 1961. Műszaki K. 96 l illusztr.. -17 cm.

1977
Társadalmi és állami élet kérdései
Ismeretterjesztő, Politika
1966
Táplálkozási abc
Egészségügy, Gasztronomia, Ismeretterjesztő
1954
Gépkocsik alvázszerkezete és rugói
Iskolai, oktató, Közlekedés, Szakoktató
1955
Önvédelmi tűzoltó felszerelések és anyagok alkalmazása
Ismeretterjesztő, Polgárivédelem, tűzvédelem