A gyűjteményről
Történet és technikák
Diafilmek
Link gyűjtemény
Rólunk írták
Technikai eszközök

A nagyipari diafilmgyártás kezdetei a II. világháború után

nagyuzemi [nagyuzemi.jpg]Az üveg diapozitívok használatától szórványos kísérleteket nem számítva a szalagos diafilmek tömeges gyártásáig csaknem 5o év telt el. A nagy sorozatban megjelenő kópiákat a Magyar Fotó Állami Vállalat Dia-osztálya készítette 1948-tól, elsősorban az akkoriban szép eredményeket felmutató szabadművelődés vetítettképes előadásinak illusztrálására. 1951-ig 102 féle, 1952-53-ban 162 új film készült összesen 50 000 példányban. A megjelent kiadványok közül 4 cím volt színes. A korabeli népművelési munka segítésére készült kiadványokat először a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium szakosztálya, majd a Népművelési Minisztérium ugyanezzel a feladattal megbízott munkatársai szerkesztették, bevonva a téma korabeli szakértőit. A Népművelési Minisztérium 1954 őszén a Magyar Fotó Dia-osztályát megszüntette, és jogutódjaként megalapította a Magyar Diafilmgyártó Vállaltot. ( A Magyar Fotó 1956-tól a Magyar Távirati Iroda önálló szervezeti egysége lett.) Eredetileg azzal a céllal hozták létre az új gyártót, hogy elsősorban a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat megrendelésére ismeretterjesztő előadásaihoz, a községi, városi népművelési munkához, a politikai és tömegszervezeti agitációhoz valamint a közoktatás számára nagy sorozatban készítsen diafilmeket. Ezzel a tevékenységgel párhuzamosan – a lángmentes filmnyersanyag bevezetésével (1953) – megkezdődött a mesediafilmek nagyarányú gyártása.

A fokozatosan kialakuló új műfaj, a televízió megjelenése előtt a házi mozi szinte kizárólagos formája volt.

Mielőtt megismerkednénk a dokumentumtípus műfajának sajátosságaival, annak időközbeni változásaival, kísérjük figyelemmel a kiskereskedelmi forgalomban megjelent diafilmek kiadásnak alakulását. Ennek alapját képezheti a kereskedelmi árjegyzékek sora:

A táblázat a kereskedelmi forgalomban beszerezhető diafilmekről az MDV árjegyzékei alapján

 

Mesediafilmek            Ismeretterjesztő diafilmek            Összesen

ff.            sz.            együtt            ff.            sz.            együtt

1952-53            27            4            31            131            -            131            162

1958            69            136            205            160            34            194            399

1966            83            181            268            205            52            257            525

1967/a            93            195            288            243            91            334            622

1967/b            101            217            318            243            85            328            646

1968            101            305            406            304            99            403            809

1969            102            222            342            248            140            388            730

1971            102            225            327            242            112            254            681

1972            102            204            342            246            160            406            748

(1973)            102            238            340            185            169            354            694

(1974)            102            238            340            246            164            380            720

(1975)            74            210            284            156            156            312            596

(1976)            74            226            300            156            175            328            628

(1977)            74      233            307            149            189            338            645

(1978)            -        205            205            116            174            290            492

(1979)            -            -            192            108            193            301            493

(1980)            -            -            204            99            187            271            479

(1981)            -            -            218            84            166            250            468

(1983)            -            -            274            71            190            261            464

(1985)            -            -            311            111            275            368            679

(1986)            -            -            328            41            156            297            625

(1987)            -            -            312            45            169            314            626

(1988-89)       -            -            332            39            245            284            616

 

A táblázat adatait összefoglalva leolvashatjuk, hogy a legtöbb cím 1968-ban volt beszerezhető a Diafilm Mintaboltban 809 féle. A legkevesebb természetesen 1952-53-ban az indulás éveiben. A mesediafilmek választéka némiképp meghaladja az ismeretterjesztő kiadványok számát. Kivétel csupán az 1972-es év.

1952-53-ban színes kivitelben még ismeretterjesztő összeállítást nem gyártottak. 1958-ra 34 az e műfajba tartozó film. 1976-tól a színes ismeretterjesztő kiadványok száma meghaladja a fekete-fehér tekercsek számát. Az utóbbiakból 1986-ra már csak 41 cím maradt. Az 1975-ös évtől a többrészes, normál képkockás filmek egy szalagon, tehát részenként nem külön csomagolásban kerülnek forgalomba. 1978-tól a vállalat megszünteti az eredetileg színes grafikák alapján kiadott fekete-fehér változatokat, melyek megjelentetésének elsősorban anyagi okai voltak az 1950-es években, mivel a fekete-fehér nyersanyag harmadába került mint a színes és elsősorban a filmek falusi terjesztését szolgálta. 1967-től jelennek meg kereskedelmi forgalomban az ismeretközlő kiadványok leica, keretezhető és igényesebb vetítő-berendezéseken bemutatható formái. Tíz év múlva minden ismeretterjesztő összeállítás leica méretben is kiadásra került.

Természetesen ezek a változások, a gazdasági megfontolásokon túl, elsősorban a film- és fotókémiai ipar fejlődését tükrözik, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a színnek, mint esztétikai tényezőnek, és mint információhordozónak a szerepét.

1959
Latinka ballada
Ifjúsági, Mese
1990
Hüvelyk Matyi (Tommeliten)
Mese, Norvég nyelvű
1963
Világjáró magyar műszerek
Ipar, Ismeretterjesztő, Technikatörténet
1963
A haza szolgálatában II.
Haditechnika, Honvédelem, Ismeretterjesztő, Politika